Hội đồng gia tộc họ Phan Huy ở Gia Thiện thông báo:

Về việc: tổ chức viếng và dự lễ truy điệu Giáo sư, NGND Phan Huy Lê.

Thành phần: đại diện Họ Phan Huy ở Gia Thiện, đại diện các Chi, con cháu trong họ.

Thời gian: 7h30 ngày 27/6/2018

Địa điểm: Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng. thành phố Hà Nội.

Ghi chú: các tổ chức, cá nhân tham dự liên hệ với ông Phan Huy Huân – SĐT 0961102142 để biết thêm chi tiết.

Hội đồng gia tộc họ Phan Huy ở Gia Thiện