TIN SỰ KIỆN

Trong bức thư gửi cho các cổ đông vào cuối thứ Năm tuần trước, CEO Jeff Bezos chính thức thông báo về chương trình “Pay to Quit”. Mỗi năm một lần, công ty sẽ đề nghị “thưởng tiền” cho những nhân viên muốn rời khỏi công ty. Với các nhân viên làm việc dưới một năm, công ty sẽ trả 2.000 USD. Con số này kỳ vọng tăng lên 1.000 USD mỗi năm cho đến khi đạt tới mức 5.000 USD. CEO Amazon, Jeff Bezos Đây là hành động nhằm khuyến khích các nhân Đọc tiếp
Trong bức thư gửi cho các cổ đông vào cuối thứ Năm tuần trước, CEO Jeff Bezos chính thức thông báo về … Đọc tiếp
Trong bức thư gửi cho các cổ đông vào cuối thứ Năm tuần trước, CEO Jeff Bezos chính thức thông báo về … Đọc tiếp
Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao TP Đà Nẵng (Trung tâm) cho hay tính đến ngày … Đọc tiếp
Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao TP Đà Nẵng (Trung tâm) cho hay tính đến ngày … Đọc tiếp
Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao TP Đà Nẵng (Trung tâm) cho hay tính đến ngày … Đọc tiếp