Tin buồn

Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê (1934-2018) Hội đồng gia tộc họ Phan Huy ở Gia Thiện …

Bác Lê ơi!

Đang trên đường, nhận được hung tin từ anh Tuấn (con trai bác Phan Huy Tài) rằng: Chú Lê mất lúc 1 giờ 6 phút hôm nay (tức ngày 23 tháng 6 năm 2018)