THÔNG BÁO

Đây là hành động nhằm khuyến khích các nhân viên dành thời gian suy nghĩ về những gì họ thực sự muốn cống hiến cho Amazon. Ông viết trong bức thư: “Về lâu dài, một nhân viên phải làm việc ở nơi họ không muốn sẽ không có lợi cho chính họ và công ty”. Ý tưởng này lần đầu tiên được tạo ra bởi nhà bán lẻ giày trực tuyến Zappos, công ty mà Amazon đã mua lại vào năm 2009. Chính sách chỉ có hiệu lực với các Đọc tiếp
Thông báo 5
Đây là hành động nhằm khuyến khích các nhân viên dành thời gian suy nghĩ về những gì họ thực sự muốn cống hiến cho Amazon. Ông viết trong bức thư: “Về lâu dài, một nhân viên phải làm việc ở nơi họ không muốn sẽ không có lợi cho chính họ và công ty”. Ý tưởng này lần đầu tiên được tạo ra bởi nhà bán lẻ giày trực tuyến Zappos, công ty mà Amazon đã mua lại vào năm 2009. Chính sách chỉ có hiệu lực với các Đọc tiếp
Thông báo 4
Nội dung thông báo là Đọc tiếp
Thông báo 3
Một phân tích chỉ ra rằng nhân viên với sự trung thành tốt có năng suất làm việc cao hơn 21% và các công ty sẽ có tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân cao hơn 2.3 lần. Mặt khác, những nhân viên thiếu tích cực có nhiều khả năng chấp nhận lời đề nghị.  Những người này có thể mang về 70,000 USD nhưng lại tiêu tốn 23,800 USD chi phí của công ty mỗi năm. Đọc tiếp
Thông báo 2
Đây là hành động nhằm khuyến khích các nhân viên dành thời gian suy nghĩ về những gì họ thực sự muốn cống hiến cho Amazon. Ông viết trong bức thư: "Về lâu dài, một nhân viên phải làm việc ở nơi họ không muốn sẽ không có lợi cho chính họ và công ty”. Đọc tiếp
Thông báo 1
Trong bức thư gửi cho các cổ đông vào cuối thứ Năm tuần trước, CEO Jeff Bezos chính thức thông báo về … Đọc tiếp