THÔNG BÁO

Hội đồng gia tộc họ Phan Huy ở Gia Thiện thông báo: Về việc: Lễ Trung nguyên tại Nhà thờ Đại tôn. Thành phần: con cháu trong họ. Thời gian: 9h00 ngày 25/8/2018 Địa điểm: Thôn Thanh Tân, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ghi chú: các tổ chức, cá nhân tham dự liên hệ với ông Phan Huy Tiến - SĐT 0913054560 hoặc ông Phan Huy Huân - SĐT 0961102142 để biết thêm chi tiết. Hội đồng gia tộc họ Phan Huy ở Gia Thiện Đọc tiếp
Hội đồng gia tộc họ Phan Huy ở Gia Thiện thông báo: Về việc: Khánh thành cải tạo nhà thờ Đại tôn và Lễ Trung nguyên tại Nhà thờ Đại tôn. Thành phần: con cháu trong họ. Thời gian: 13h00 ngày 24/8/2018 Địa điểm: Thôn Minh Quí, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ghi chú: các tổ chức, cá nhân tham dự liên hệ với ông Phan Huy Tiến - SĐT 0913054560 hoặc ông Phan Huy Huân - SĐT 0961102142 để biết thêm chi tiết. Đọc tiếp
Hội đồng gia tộc họ Phan Huy ở Gia Thiện thông báo: Về việc: tổ chức viếng và dự lễ truy điệu Giáo sư, NGND Phan Huy Lê. Thành phần: đại diện Họ Phan Huy ở Gia Thiện, đại diện các Chi, con cháu trong họ. Thời gian: 7h30 ngày 27/6/2018 Địa điểm: Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng. thành phố Hà Nội. Ghi chú: các tổ chức, cá nhân tham dự liên hệ với ông Phan Huy Huân - SĐT 0961102142 để biết thêm chi Đọc tiếp
Từ năm
Đến năm