Thông báo 5

Đây là hành động nhằm khuyến khích các nhân viên dành thời gian suy nghĩ về những gì họ thực sự muốn cống hiến cho Amazon. Ông viết trong bức thư: “Về lâu dài, một nhân viên phải làm việc ở nơi họ không muốn sẽ không có lợi cho chính họ và công ty”.

Ý tưởng này lần đầu tiên được tạo ra bởi nhà bán lẻ giày trực tuyến Zappos, công ty mà Amazon đã mua lại vào năm 2009. Chính sách chỉ có hiệu lực với các nhân viên mới trong vài tuần đầu tiên làm việc và học được Zappos đề nghị con số 1.000 USD.