Họ Phan Huy ở Gia Thiện Biến Thế Tải Đức

Nhà bác học Phan Huy Chú

Nghĩa trang Đại tôn

Lễ Thượng nguyên Tiểu tôn và Hội nghị gia tộc họ Phan Huy ở Gia Thien lần 1

Doanh Nhan Phan Huy Ích

Video các hoạt động của dòng họ

  • Lễ viếng GS, NGND Phan Huy Lê: Hội đồng gia tộc Đọc tiếp

  • Hội nghị gia tộc lần thứ nhất :     Chiều ngày 2/3/2018 (15 tháng Giêng năm Mậu Tuất), tại Nhà thờ Tiểu tôn ở thôn Thanh Đọc tiếp

  • Lễ viếng GS, NGND Phan Huy Lê : Hội đồng gia tộc họ Phan Huy ở Gia Thiện thông báo: Về việc: tổ chức viếng Đọc tiếp

  • Tin buồn : Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê (1934-2018) Hội đồng gia tộc họ Phan Huy Đọc tiếp

  • Nhà bác học Phan Huy Chú và Giáo sư, Viện sĩ Phan Huy Lê :           Nhà bác học Phan Huy Chú và Giáo sư, Viện sĩ Phan Đọc tiếp

  • Bác Lê ơi! : Đang trên đường, nhận được hung tin từ anh Tuấn (con trai bác Phan Huy Tài) rằng: Đọc tiếp

  • ””